SLUŽBY, KTERÉ VÁM POSKYTUJEME

Tento ceník je platný od 1.1.2015.

P Ř Í P R A V N Á   S C H Ů Z K A   S E   S N O U B E N C I

Ze zkušenosti se mi velice osvědčila přípravná schůzka se snoubenci. Na této schůzce se navzájem seznámíme. Je důležité, abyste fotografa během Vašeho svatebního dne nevnímali jako rušivý prvek, ale jako přirozenou součást dění. Díky tomu z Vás při samotném focení spadne ostych a na fotografiích budete půsbit přizozeně a uvolněně.
Domluvíme se na průběhu vlastního svatebního dne a na podrobnostech, na které nezbývá o svatebním dni čas. Také se od Vás pokusím získat vaší představu o svatebních fotografiích.
Dále Vám ukáži svatební fotografie, jak v elektronické tak i v papírové podobě, z mnou focených svateb, včetně ukázek možností různých digitálních úprav a retuší.
V neposlední řadě Vám mohu, díky svým bohatým zkušenostem, poskytnout drobnou radu při organizování svatby.


P Ř E D S V A T E B N Í   F O T O G R A F O V Á N Í

Předsvatební fotografie Vám uchová vzpomínky na dobu, kdy jste měli méně starostí, méně odpovědnosti, na dobu kdy jste si život úživali, kdy jste byli svobodní. Kdo z vašich známých má z tohoto období profesionální fotografie? Naposledy Vás profesionál fotografoval ve škole, na maturitním plesu nebo při slavnostní promoci. A od té doby nic. Nenechávejte všechno focení až na den s velkým „S“. Nechte si vytvořit fotografie ještě před svatebním dnem. Vaše fotografie mohou vzniknout v ateliéru nebo v exteriéru při vašich běžných nebo oblíbených činnostech. Můžeme fotit i na místech, kde se bude konat samotný svatební obřad či hostina.
Pořízené fotografie oživí Vaše svatební album, můžete je také například použít pro originální svatební oznámení.


S V A T E B N Í   F O T O   C E N Í K

Můžeme se domluvit na zcela individuální ceně, ušitém právě Vám na míru.

S V A T E B N Í   F O T O   O B Ř A D
Nafocení obřadu 50 upravených snímků v digi podobě 10 kusů v tištěné podobě.
C E N A:   1 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   S T A N D A R D
Focení příjezdu na obřad, focení obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě 75 upravených snímků v digi podobě na CD) + 20 kusů v tištěné podobě.

Doprava do 30km zdarma.
D É L K A   F O C E N Í:   3   H O D I N Y          C E N A:   3 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   P R E M I U M
Foto příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.) Foto příjezdu na obřad, foto obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka.
Nebo
Příjezd na místo obřadu, foto obřadu, umělecké foto ve vybrané lokalitě, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, skupinové foto, portréty, hostina, krájení dortu. 300 snímků upravených v digi podobě na CD, 30 kusů v tištěné podobě.


Doprava do 30km zdarma
D É L K A   F O C E N Í:   5   H O D I N           C E N A:   6 . 5 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   G O L D
Foto příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.), foto příjezdu na obřad, foto obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, případně další portréty, krájení dortu, první tanec. 400 upravených snímků v digi podobě na CD, 40 kusů v tištěné podobě.

Doprava do 30km zdarma
D É L K A   F O C E N Í:   9   H O D I N           C E N A:   8 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   D I A M A N T
Foto příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.) Foto příjezdu na obřad, foto obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, případně další portréty, krájení dortu, první tanec. Odpolední/večerní program. 500 upravených snímků v digi podobě na CD, 50 kusů v tištěné podobě.

Doprava po Vysočině zdarma
D É L K A   F O C E N Í:   12   H O D I N           C E N A:   1 0 . 9 9 0 ,- Kč       S V A T E B N Í   V I D E O   C E N Í K

Možnost domluvit jiný rozsah natáčení. Kompletní zpracování videa, včetně střihu, hudby, titulků, efektů a graficky zpracovaný obal.

S V A T E B N Í   V I D E O   O B Ř A D
Natočení obřadu. Obdržíte 1x DVD.
C E N A:   1 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   S T A N D A R D
Natáčení příjezdu na obřad, obřadu, videoklip.
Dostanete 2xDVD (1x DVD video z celého filmování a 1x DVD videoklip z obřadu).


Doprava do 30km zdarma.
C E N A:   3 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   P R E M I U M
Natáčení příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.). Příjezdu na obřad, natáčení obřadu. Natáčení romantického videoklipu.
Dostanete 2xDVD (1x DVD video z celého filmování a 1x DVD z romantickým videoklipem).


Doprava do 30km zdarma
C E N A:   5 . 5 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   G O L D
Natáčení, příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.). Natáčení příjezdu na obřad, obřadu. Natáčení romantického videoklipu. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, krájení dortu, první tanec.
Dostanete 2xDVD (1x DVD video z celého filmování a 1x DVD z romantickým videoklipem). Celý komplet dostanete pro rodiče nevěsty i ženicha.


Doprava do 30km zdarma
C E N A:   7 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   D I A M A N T
Natáčení, příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.). Natáčení příjezdu na obřad, obřadu. Natáčení romantického videoklipu. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, krájení dortu, odpolední/večerní oslava. Dostanete 2xDVD (1x DVD video z celého filmování a 1x DVD z romantickým videoklipem). Celý komplet dostanete pro rodiče nevěsty i ženicha.

Doprava po Vysočině zdarma
Natáčení dronem ZDARMA
C E N A:   1 0 . 5 0 0 ,- Kč       S V A T E B N Í   B A L Í Č K Y   F O T O   +   V I D E O   C E N Í K

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   O B Ř A D
Nafocení + natočení obřadu. Obdržíte 1x DVD.
50 upravených snímků v digi podobě, 10 kusů v tištěné podobě.
C E N A:   3 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   S T A N D A R D
Fotopráce stejné jako u fotobalíčku Standard + natáčení videa + kompletní zpracování videa, včetně střihu, hudby, titulků, efektů a graficky zpracovaný obal. Celkem dostanete DVD s potiskem, film, svatební videoklip + fotografie.
75 upravených snímků v digi podobě na CD + 20 kusů v tištěné podobě.


Doprava do 30km zdarma.
D É L K A:   3   H O D I N Y          C E N A:   7 . 4 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   P R E M I U M
Fotopráce stejné jako u fotobalíčku Premium + filmování. Kompletní zpracování videa, včetně střihu, hudby, titulků, efektů a graficky zpracovaný obal. Celkem dostanete 3x DVD (pro rodiče) s potiskem, film, svatební videoklip + fotografie.
300 snímků upravených v digi podobě na CD, 30 kusů v tištěné podobě.


Doprava do 30km zdarma
D É L K A:   5   H O D I N          C E N A:   9 . 5 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   G O L D
Tento balíček obsahuje stejné fotopráce jako u balíčku Foto Gold + filmování, kompletní zpracování videa, včetně střihu, hudby, titulků, efektů a graficky zpracovaný obal. Celkem dostanete 3x DVD (pro rodiče) s potiskem, film, svatební videoklip + fotografie.
400 upravených snímků v digi podobě na CD, 40 kusů v tištěné podobě (nebo místo foto v tisku fotoknihu A4).


Doprava do 30km zdarma
D É L K A:   9   H O D I N          C E N A:   1 2 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   D I A M A N T
Tento balíček obsahuje stejné fotopráce jako u balíčku Foto Diamant + filmování, kompletní zpracování videa, včetně střihu, hudby, titulků, efektů a graficky zpracovaný obal. Celkem dostanete 3x DVD (pro rodiče) s potiskem, film, svatební videoklip + fotografie.
500 upravených snímků v digi podobě na CD, 50 kusů v tištěné podobě (nebo místo foto v tisku fotoknihu A4).


Doprava po Vysočině zdarma
Natáčení dronem ZDARMA
D É L K A:   12   H O D I N          C E N A:   1 4 . 5 0 0 ,- Kč       NEZÁVÁZNÁ REZERVACE TERMÍNU FOCENÍ