SLUŽBY, KTERÉ VÁM POSKYTUJEME

Tento ceník je platný od 1.1.2015.

P Ř Í P R A V N Á   S C H Ů Z K A   S E   S N O U B E N C I

Ze zkušenosti se mi velice osvědčila přípravná schůzka se snoubenci. Na této schůzce se navzájem seznámíme. Je důležité, abyste fotografa během Vašeho svatebního dne nevnímali jako rušivý prvek, ale jako přirozenou součást dění. Díky tomu z Vás při samotném focení spadne ostych a na fotografiích budete půsbit přizozeně a uvolněně.
Domluvíme se na průběhu vlastního svatebního dne a na podrobnostech, na které nezbývá o svatebním dni čas. Také se od Vás pokusím získat vaší představu o svatebních fotografiích.
Dále Vám ukáži svatební fotografie, jak v elektronické tak i v papírové podobě, z mnou focených svateb, včetně ukázek možností různých digitálních úprav a retuší.
V neposlední řadě Vám mohu, díky svým bohatým zkušenostem, poskytnout drobnou radu při organizování svatby.


P Ř E D S V A T E B N Í   F O T O G R A F O V Á N Í

Předsvatební fotografie Vám uchová vzpomínky na dobu, kdy jste měli méně starostí, méně odpovědnosti, na dobu kdy jste si život úživali, kdy jste byli svobodní. Kdo z vašich známých má z tohoto období profesionální fotografie? Naposledy Vás profesionál fotografoval ve škole, na maturitním plesu nebo při slavnostní promoci. A od té doby nic. Nenechávejte všechno focení až na den s velkým „S“. Nechte si vytvořit fotografie ještě před svatebním dnem. Vaše fotografie mohou vzniknout v ateliéru nebo v exteriéru při vašich běžných nebo oblíbených činnostech. Můžeme fotit i na místech, kde se bude konat samotný svatební obřad či hostina.
Pořízené fotografie oživí Vaše svatební album, můžete je také například použít pro originální svatební oznámení.


S V A T E B N Í   F O T O   C E N Í K

Můžeme se domluvit na zcela individuální ceně, ušitém právě Vám na míru.

S V A T E B N Í   F O T O   O B Ř A D
Nafocení obřadu 30 upravených snímků v digi podobě.
C E N A:   1 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   S T A N D A R D
Focení příjezdu na obřad, focení obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě 60 upravených snímků v digi podobě.
D É L K A   F O C E N Í:   1-2   H O D I N Y          C E N A:   3 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   P R E M I U M
Foto příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.) Foto příjezdu na obřad, foto obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka.
Nebo
Příjezd na místo obřadu, foto obřadu, umělecké foto ve vybrané lokalitě, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, skupinové foto, portréty, hostina, krájení dortu. 300 snímků upravených v digi podobě.


Doprava do 30 km zdarma
D É L K A   F O C E N Í:   4   H O D I N Y           C E N A:   6 . 5 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   G O L D
Foto příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.), foto příjezdu na obřad, foto obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, případně další portréty, krájení dortu, první tanec. 300 upravených snímků v digi podobě.

Doprava do 30km zdarma
D É L K A   F O C E N Í:   7   H O D I N           C E N A:   8 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O C E N Í   D I A M A N T
Foto příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.) Foto příjezdu na obřad, foto obřadu, společné foto všech svatebčanů, malé skupinky, umělecké foto ve vybrané lokalitě. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, případně další portréty, krájení dortu, první tanec. Odpolední/večerní program. 450 upravených snímků v digi podobě.

Doprava po Vysočině zdarma
D É L K A   F O C E N Í:   10   H O D I N           C E N A:   1 0 . 9 9 0 ,- Kč       S V A T E B N Í   V I D E O   C E N Í K

Možnost domluvit jiný rozsah natáčení. Kompletní zpracování videa, včetně střihu, hudby, titulků, efektů a graficky zpracovaný obal.

S V A T E B N Í   V I D E O   O B Ř A D
Natočení obřadu. Uloženo na flash disk.
C E N A:   1 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   S T A N D A R D
Natáčení příjezdu na obřad, obřadu, videoklip.
Uloženo na flash disk.
C E N A:   3 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   P R E M I U M
Natáčení příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.). Příjezdu na obřad, natáčení obřadu. Natáčení romantického videoklipu.
Uloženo na Váš externí HDD.


Doprava do 30km zdarma
C E N A:   5 . 5 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   G O L D
Natáčení, příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.). Natáčení příjezdu na obřad, obřadu. Natáčení romantického videoklipu. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, krájení dortu, první tanec.

Doprava do 30km zdarma
C E N A:   7 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   V I D E O   D I A M A N T
Natáčení, příprava nevěsty (kadeřnice, oblékání, atp.). Natáčení příjezdu na obřad, obřadu. Natáčení romantického videoklipu. Začátek hostiny - rozbíjení talíře, přípitek, polévka, hostina, krájení dortu, odpolední/večerní oslava.

Doprava po Vysočině zdarma
C E N A:   1 0 . 5 0 0 ,- Kč       S V A T E B N Í   B A L Í Č K Y   F O T O   +   V I D E O   C E N Í K

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   O B Ř A D
Nafocení + natočení obřadu. Uloženo na Váš flash disk.
C E N A:   3 . 9 9 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   S T A N D A R D
Fotopráce stejné jako u fotobalíčku Standard + natáčení videa + kompletní zpracování videa, včetně střihu,
hudby, titulků, efektů + 75 upravených snímků. Uloženo na Váš flash disk.


Doprava do 30km zdarma.
D É L K A:   3   H O D I N Y          C E N A:   7 . 4 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   P R E M I U M
Fotopráce stejné jako u fotobalíčku Premium + filmování. Kompletní zpracování videa, včetně střihu, hudby, titulků, efektů
+ 300 snímků upravených. Uloženo na Váš externí HDD.


Doprava do 30km zdarma
D É L K A:   4   H O D I N Y          C E N A:   9 . 5 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   G O L D
Tento balíček obsahuje stejné fotopráce jako u balíčku Foto Gold + filmování, kompletní zpracování videa, včetně střihu,
hudby, titulků, efektů + 300 upravených snímků v digi podobě. Uloženo na Váš externí HDD.


Doprava do 30km zdarma
D É L K A:   7   H O D I N          C E N A:   1 3 . 9 0 0 ,- Kč       

S V A T E B N Í   F O T O   +   V I D E O   D I A M A N T
Tento balíček obsahuje stejné fotopráce jako u balíčku Foto Diamant + filmování, kompletní zpracování videa, včetně střihu,
hudby, titulků, efektů + 450 upravených snímků v digi podobě. Uloženo na Váš externí HDD.


Doprava po Vysočině zdarma
D É L K A:   10   H O D I N          C E N A:   1 6 . 9 0 0 ,- Kč       NEZÁVÁZNÁ REZERVACE TERMÍNU FOCENÍ